Smile English Club ofertă posibilitatea studierii limbii engleze într-o atmosferă prietenoasă și relaxantă. Toate exercițiile și sarcinile propuse spre îndeplinire sunt menite pentru însușire la lecție. În așa fel, studentul primește o cantitate minima de lucru pentru acasă. Deci, nu veți fi nevoiți să petreceți ore în șir făcînd temele pentru acasă. Se pune accent pe lucrul făcut în clasă, astfel ca studierea să fie în deplin surpravegheată de către profesor.

Atmosferă prietenoasă

În același timp, testele pentru verificarea cunoștințelor studentului se realizează în timpul orei, profesorul avînd ca scop acordarea ajutorului necesar în îndeplinirea acestuia. Astfel, testarea asimilării materialului trecut nu creează nici un stres pentru audient. Punctajul acumulat la test este menit doar pentru student și este orientat spre depistarea și perceperea greșelilor efectuat.

Testele

Periodic au loc lecții cu vorbitorii nativi. Aceștia sunt oaspeți din Marea Britania și Statele Unite ale Americii. Manualele sunt din Anglia și prezintă o varietate de exerciții de scriere, citire, ascultare și vorbire. Astfel, acumulați cele patru deprinderi necesare pentru a cunoaște o limbă străină la un nivel înalt.

Vorbitorii nativi

Bine de știut

program pregătit minuțios pentru toate vîrstele, începînd cu copii de la 5 ani

Vă punem la dispoziție un program pregătit minuțios pentru toate vîrstele, începînd cu copii de la 5 ani. În așa fel avem cursuri de limba engleză pentru copii preșcolari, școlari, adolescenți și maturi. La noi veți găsi un orar convenabil. Lecțiile se petrec dimineața și seara pentru adulți, dar după masă pentru copii și adolescenți. Pentru cei care au un program încărcat în timpul săptămînii, vă propunem lecții și în weekend. Sîmbătă și duminică lecțiile au loc de dimineață pînă la amiază. Oferim ore individuale, care se desfășoară potrivit graficului stabilit cu profesor.Informații

Programa de studii

Studiile se fac în baza manualelor britanice la care au lucrat cei mai buni metodiști englezi. Programa se bazează pe metoda comunicativă și include exerciții de gramatică, citire, vorbire și audiere. Se pune accentul pe comunicare atît sub formă de monolog, cît și dialog.

Metoda de studiere

În timpul lecției se folosesc metode unice de învățare, care includ materiale video și audio. Se lucrează cu materiale vizuale, precum fișele cu imagini care reprezintă cuvintele propuse spre memorare. Acestea ajută la memorarea cuvîntului atît vizual, cît și auditiv, așa cum profesorul folosește technica repetării cuvîntului de mai multe ori, ceea ce facilitează procesul de învățare. Se acordă importanță materialelor adăugătoare colorate, ceea ce constitue un avantaj enorm pentru student. Informația prezentată în mod color se va reține cu mult mai ușor și pe un timp mult mai îndelungat decît cea propusă pe foi alb-negru. La lecții se lucrează individual, în perechi și în grupe a cite trei sau patru persoane.

Durata

În cazul unui curs de limba engleză de bază, lecțiile au loc de două ori pe săptămînă pentru toate vîrstele. Acesta decurge timp de 8 luni pentru copii și adolescenți. Orele durează 45 minute pentru copii preșcolari. Copiii începînd cu clasa întîi și pînă în clasa a treia au lecții cu durata de 60 minute. Adolescenții din clasa a patra și pînă în clasa a șasea studiază 75 minute, iar cei din clasa a șaptea pînă în clasa a doisprezecea 90 minute. Adulții fac studii a cite 105 minute. În cursul intensiv orele se petrec de 3 ori pe săptămînă a cîte 120 minute. Cursul intensiv durează 3 luni pentru adulți și 4 luni pentru adolescenți.

Testarea

Testarea studenților se efectuează în două etape care au loc în aceeași zi. Prima etapă conține un test gramatical în scris. Studentului i se cere să completeze niște propoziții cu verbele la timpul potrivit. Testul este alcătuit din exemple mai ușoare și pînă la cele mai complicate, pentru a stabili cît mai exact nivelul de cunoștințe al studentului și de a depista materialul necunoscut pentru acesta. A doua etapă conține o testare orală. Profesorul îi adresează un șir de înrebări studentului, observînd abilitățile de comunicare și exprimare a gîndurilor în limba engleză. Întrebările sunt din diferite domenii,asa cum familia, personalitatea, școala, timpul liber, sportul, călătoria și altele. O altă însărinare este de a lucra cu un text pregătit preventiv de către profesor. La sfîrșitul testului studentul este anunțat privitor la nivelul și orarul grupei potrivite pentru el.

Curs de bază

Oferim curs de limba engleză atît de bază- timp de un an, cît și intensiv- în decurs de două sau trei luni. Programul planificat pe o durată mai lungă de timp presupune studierea aprofundată a gramaticii, lexicii, vorbirii și scrisului. Cu acest scop, sunt preconizate diferite discuții, dezbateri, jocuri, dialoguri și exerciții pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare în limba engleză. Se lucrează profund asupra dezvoltării abilității de ascultare și recunoașterii limbii engleze vorbite de o persoană nativă.

Curs intensiv

În cazul unui curs intensiv, se acordă mai multă atenție timpurilor gramaticale, vocabularului și formării propozițiilor. La fel,se acumulează deprinderi de vorbire și de expunere a gîndurilor în forma orală și scrisă.