Limba engleză pentru școlari

Limba engleză pentru școlari

Cursul de limba engleză cu cinci nivele la English Club Smile, este pregătit pentru elevii în vârstă de 10-14 ani. Cursul de limba engleză pentru copiii claselor 4-7 este menit pentru a satisface nevoile acestui grup de elevi și de a le conduce de la începător până la nivelul intermediar. Cursul ia în considerație nevoile studenților și este bine pregătit pentru lucrul în clasă, elevii fiind cu diferite nivele de cunoștințe în limba engleză. Principalele obiective ale acestui curs sunt de a oferi materiale care să stimuleze elevii să mențină motivația lor și să se concentreze pe lecțiile de limba engleză. O altă sarcină importantă este de a simplifica memorizarea materialului lingvistic predat în clasă. Cadrele didactice sunt axate pe ajutorul și sprijinul studenților în participarea activă a acestora în lecțiile de limba engleză, capacitatea lor de a comunica pe teme de interes pentru elevi despre lumea din jurul lor. Acest curs de limba engleză pentru elevii de 10-14 ani este oferit pentru a îmbogăți cunoștințele studenților despre aspectele culturale din întreaga lume, cu accent pe Marea Britanie și alte țări vorbitoare de limba engleză. 

Manualul pentru studiul limbii engleze este împărțit în șapte module tematice. Fiecare modul este împărțit în șase lecții. Cartea pentru student include trei lecții principale pentru prezentarea vocabularului nou. Apoi urmează o lecție de recapitulare. O lecție este oferită pentru testarea competențelor lingvistice propuse. De asemenea, indispensabilă pentru lecțiile de limba engleză pentru eleviii claselor 4-7, este lecția cu material suplimentar pentru recapitulare, care include un mini-proiect. Manualul oferă un program explicit pentru gramatică cu dezvoltare și creștere în continuu. Pe tot parcursul cursului de limba engleză pentru copiii claselor 4-7 se abordează metoda de orientare personală, care ajută elevii să folosească noul limbaj pentru a descrie pe sine însăși, colegii, familia și prietenii. La fiecare lecție este de asemenea folosită o abordare echilibrată a tuturor celor patru competențe lingvistice. În manual sunt inluse o varietate de sarcini pentru a îmbunătăți pronunțarea. Sarcina esențială este de a testa cunoștințele acumulate la finalul fiecărei lecții.

Pe parcursul cursului de limba engleză pentru elevii claselor 4-7, se desfășoră lecțiile de competențe lingvistice integrate cu informații inter-culturale, care nu numai că îmbunătățesc limba vorbită, dar, de asemenea, servesc pentru a extinde orizonturile elevilor. Eroii manualelor, care însoțesc copilul pe tot parcursul studiilor, fac procesul de învățare al limbii engleze distractiv și interesant. Fiecare modul conține cântece și jocuri în limba engleză. În același timp, studenții sunt furnizați cu materiale suplimentare pentru fixarea materialului trecut și exerciții de memorare și asimilare rapidă a informației noi. Fiecare modul din manual conține o lecție și oferă o oportunitate pentru repetarea și consolidarea materialului lingvistic. În plus, în adaos la manualul de studii, se lucrează cu exerciții suplimentare, care se află la pagina 10 a fiecărui modul.

Cursul de limba engleză pentru copiii de 10-14 ani la English Club Smile, conține un generic fascinant, care reflectă interesele adolescenților moderni. Lecțiile de limba engleză pentru elevii de clasele 4-7 furnizează formarea de competențe lingvistice și dezvoltarea tuturor tipurilor de activități de vorbire la elevi. Sarcinile prezentate în manual și caietul de lucru, au scopul de a crea competențe lingvistice și sociale pentru elevi. Se oferă un text suplimentar pentru citire, la care sunt atașate întrebări pentru a testa înțelegerea vocabularului introdus și ideea principală a pasajului citit. O lecție este preconizată pentru a povesti un fragment citit, ceea ce îmbunătățește considerabil abilitățile de vorbire și îi ajută pe elevi să gândească în mod liber în limba engleză. Cuvintele noi se găsesc într-un dicționar special conceput pentru acest scop. Ulterior, limbajul învățat se practică în grup, în perechi, iar apoi cu profesorul. Pentru a simplifica memorarea cuvintelor se folosesc o varietate de jocuri în limba engleză, iar elevii îmbogățesc vocabularul lor, fără măcar să observe.

Lecțiile de limba engleză pentru elevii claselor 4-7, sunt menite să dezvolte toate cele patru competențe: ascultare, citire, scriere și vorbire. Baza formării acestor competențe este gramatica și vocabularul. Acest manual conține exerciții și activități atrăgătoare pentru a perfecta gramatica. Orele de limba engleză pentru elevi includ explicarea progresivă a gramaticii, utilizarea anumitor structuri și ajută la construirea propozițiilor și frazelor în limba străină fără greșeli. Materialul gramatical este structurat pe secțiuni gramaticale, care la rândul lor sunt împărțite în subsecțiuni mai mici. Ele îi ajută pe elevi să înțeleagă gramatica perfect și să folosească cele învățate în sarcinile gramaticale propuse în manual.

Elevii care studiază limba engleză la English Club Smile, învață repede gramatica, așa cum aceasta este prezentată în contextul unei varietăți de imagini și fotografii. De asemenea, copiii pot învăța gramatica folosind texte și dialoguri interesante. În manualul de studii informația gramaticală este evidențiată într-o cutie de culoare specială, care îi ajută pe elevi cu ușurință și fără efort să memoreze și să utilizeze anumite tehnici și abilități care vor permte comunicarea fluentă în limba engleză. La fiecare nivel, manualul oferă un ghid distractiv, cu ilustrații atractive pentru a consolida cunoștințele de gramatică. Numeroase sarcini în scris ajuta, de asemenea, de a consolida materialul trecut. Cu scopul de a dezvolta abilitatea de citire, se propun numeroase sarcini, care într-un final ajută la întelegerea generală și detaliată a unui text. Mai târziu, textele citite se povestesc în mod individual sau în perechi. Povestirea, la rândul său, dezvoltă limba vorbită și ajută la comunicarea liberă în limba străină.

Cursuri de limba engleza pentru elevii claselor 4-7 sunt desfășurate într-o atmosferă pozitivă și relaxantă. Copiii sunt încurajați să se manifeste activ în timpul lecțiilor. Materialul studiat se repetă și, dacă este necesar, acesta este explicat încă o dată, în scopul de a atinge succesul maxim în studiul limbii engleze. Unul dintre obiectivele principale ale cursurilor de limba engleza pentru elevii de 10-14 ani este învățarea și utilizarea de cuvinte și expresii noi în limba vorbită. Materialul lexical este prezentat prin intermediul unor imagini și sarcini care îi ajută pe elevi să înțeleagă semnificația cuvintelor sau expresiilor fără ajutorul profesorului sau a dicționarului. Astfel, studentul dezvoltă abilitatea deductivă care îl va ajuta în continuare la întlegerea textelor noi. Mai târziu, toate cuvintele noi sunt scrise într-un caiet special și învățate în timpul lecției, recurgând la diverse exerciții și jocuri atractive. Acest curs își propune să dezvolte scrisul și abilitățile de comunicare, ceea ce se realizează printr-o varietate de exerciții prezentate în manualul și caietul de lucru. Manualele de studii îndeplinesc cerințele standardului european al studierii limbii engleze.