engleza americană pentru copii
engleza britanică individual
Noi suntem Smile

Mai mult decât cursuri obișnuite

Atmosferă prietenoasă
Smile English Club ofertă posibilitatea studierii limbii engleze într-o atmosferă prietenoasă și relaxantă. Toate exercițiile și sarcinile propuse spre îndeplinire sunt menite pentru însușire la lecție. În așa fel, studentul primește o cantitate minima de lucru pentru acasă. Deci, nu veți fi nevoiți să petreceți ore în șir făcînd temele pentru acasă. Se pune accent pe lucrul făcut în clasă, astfel ca studierea să fie în deplin surpravegheată de către profesor.
În același timp, testele pentru verificarea cunoștințelor studentului se realizează în timpul orei, profesorul avînd ca scop acordarea ajutorului necesar în îndeplinirea acestuia. Astfel, testarea asimilării materialului trecut nu creează nici un stres pentru audient. Punctajul acumulat la test este menit doar pentru student și este orientat spre depistarea și perceperea greșelilor efectuat.
Periodic au loc lecții cu vorbitorii nativi. Aceștia sunt oaspeți din Marea Britania și Statele Unite ale Americii. Manualele sunt din Anglia și prezintă o varietate de exerciții de scriere, citire, ascultare și vorbire. Astfel, acumulați cele patru deprinderi necesare pentru a cunoaște o limbă străină la un nivel înalt.

Noi vă propunem

engleză pregătire pentru școală

Vă punem la dispoziție un program pregătit minuțios pentru toate vîrstele, începînd cu copii de la 5 ani. În așa fel avem cursuri de limba engleză pentru copii preșcolari, școlari, adolescenți și maturi. La noi veți găsi un orar convenabil. Lecțiile se petrec dimineața și seara pentru adulți, dar după masă pentru copii și adolescenți. Pentru cei care au un program încărcat în timpul săptămînii, vă propunem lecții și în weekend. Sîmbătă și duminică lecțiile au loc de dimineață pînă la amiază. Oferim ore individuale, care se desfășoară potrivit graficului stabilit cu profesor.

engleză de la zero
limbi străine pentru companii
Noi suntem Smile

Mai mult decât cursuri obișnuite

Programa de studii
Studiile se fac în baza manualelor britanice la care au lucrat cei mai buni metodiști englezi. Programa se bazează pe metoda comunicativă și include exerciții de gramatică, citire, vorbire și audiere. Se pune accentul pe comunicare atît sub formă de monolog, cît și dialog.
În timpul lecției se folosesc metode unice de învățare, care includ materiale video și audio. Se lucrează cu materiale vizuale, precum fișele cu imagini care reprezintă cuvintele propuse spre memorare. Acestea ajută la memorarea cuvîntului atît vizual, cît și auditiv, așa cum profesorul folosește technica repetării cuvîntului de mai multe ori, ceea ce facilitează procesul de învățare. Se acordă importanță materialelor adăugătoare colorate, ceea ce constitue un avantaj enorm pentru student. Informația prezentată în mod color se va reține cu mult mai ușor și pe un timp mult mai îndelungat decît cea propusă pe foi alb-negru. La lecții se lucrează individual, în perechi și în grupe a cite trei sau patru persoane.
În cazul unui curs de limba engleză de bază, lecțiile au loc de două ori pe săptămînă pentru toate vîrstele. Acesta decurge timp de 8 luni pentru copii și adolescenți. Orele durează 45 minute pentru copii preșcolari. Copiii începînd cu clasa întîi și pînă în clasa a treia au lecții cu durata de 60 minute. Adolescenții din clasa a patra și pînă în clasa a șasea studiază 75 minute, iar cei din clasa a șaptea pînă în clasa a doisprezecea 90 minute. Adulții fac studii a cite 105 minute. În cursul intensiv orele se petrec de 3 ori pe săptămînă a cîte 120 minute. Cursul intensiv durează 3 luni pentru adulți și 4 luni pentru adolescenți.
Testarea studenților se efectuează în două etape care au loc în aceeași zi. Prima etapă conține un test gramatical în scris. Studentului i se cere să completeze niște propoziții cu verbele la timpul potrivit. Testul este alcătuit din exemple mai ușoare și pînă la cele mai complicate, pentru a stabili cît mai exact nivelul de cunoștințe al studentului și de a depista materialul necunoscut pentru acesta. A doua etapă conține o testare orală. Profesorul îi adresează un șir de înrebări studentului, observînd abilitățile de comunicare și exprimare a gîndurilor în limba engleză. Întrebările sunt din diferite domenii,asa cum familia, personalitatea, școala, timpul liber, sportul, călătoria și altele. O altă însărinare este de a lucra cu un text pregătit preventiv de către profesor. La sfîrșitul testului studentul este anunțat privitor la nivelul și orarul grupei potrivite pentru el.
Oferim curs de limba engleză atît de bază- timp de un an, cît și intensiv- în decurs de două sau trei luni. Programul planificat pe o durată mai lungă de timp presupune studierea aprofundată a gramaticii, lexicii, vorbirii și scrisului. Cu acest scop, sunt preconizate diferite discuții, dezbateri, jocuri, dialoguri și exerciții pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare în limba engleză. Se lucrează profund asupra dezvoltării abilității de ascultare și recunoașterii limbii engleze vorbite de o persoană nativă.
În cazul unui curs intensiv, se acordă mai multă atenție timpurilor gramaticale, vocabularului și formării propozițiilor. La fel,se acumulează deprinderi de vorbire și de expunere a gîndurilor în forma orală și scrisă.
cursuri de engleză vara pentru studenți
cursuri de engleză vara pregătire pentru școală
Noi avem experiență mare de lucru, găsim cheița pentru fiecare student. Cursuri plictisitoare și învechite - nu este despre noi!

Smile - cursuri inovatoare și moderne

cursuri pentru vară de engleză Chișinău
vara și engleza Chișinău