Limba engleză pentru preșcolari

Limba engleză pentru preșcolari, cursuri de la EnglishClub

Primii ani de studiere a limbii engleze

Primii ani de studiere a limbii engleze sunt cruciali în determinarea atitudinii copilului atât către el ca elev, cât și către școală. La o lecție de limba engleză, la fel ca la alte obiecte școlare, este important să nutrim sentimente de încredere și succes. În anii fragezi, aproximativ la vârsta de 5-6 ani, copiii au nevoi și interese anumite și ei pot învăța printr-o multitudine de modalități. Caracteristicele principale ale acestui grup de copii sunt următoarele. În primul rînd, copiii preșcolari depind în exclusivitate de îndrumările profesorului în timpul lecției. Ei nu pot încă lucra de sine stătător.

Modul de studiere al copiil

Copiii de această vârstă sunt curioși și receptivi, ușor de motivat și arată o atitudine dezinhibată față de participarea lor în activitățile desfășurate în timpul unei lecții de limba engleză. Interesele lor sunt focusate aici și acum, astfel ei nu sunt capabili de a menține concentrația pentru mult timp. Modul de studiere al copiilor preșcolari este mai mult intuitiv decât cel analitic. Repetarea cuvintelor și a frazelor,precum și recapitularea materialului învățat joacă un rol important. Copiii au nevoie de activități care să implice mișcări fizice și coordonare. Ei sunt receptivi la lumea fanteziei și a imaginației. La această vârstă fragedă ei doar încep să citească și să scrie în limba lor natală.

Limba natală și limba engleză

Cu scopul de a evita amestecul dintre limba natală și limba engleză, de la ei se așteaptă să scrie și să citească în limba străină doar la nivelul cel mai simplu, precum este recunoașterea cuvintelor. Limba engleză pentru preșcolari este categorizată în două nivele. Aceste nivele prezintă o varietate de strategii și materiale folosite în timpul orelor, care au fost dovedite de a fi efective pentru cunoștințele copiilor în primii ani de studiere a limbii engleze. Acest curs este orientat spre stabilirea stilului de studiere al copiilor, modului de a interacționa între ei, cât și se pune accent pe necesitățile și interesele lor.

Interesul pentru limba engleză

Lecțiile de limba engleză pentru copii preșcolari au ca scop de a motiva copiii prin personajele distractive din manualele lor, pe care ei le vor întâlni pe tot parcursul cursului. Copiii ascultă istorioare, joacă jocuri în clasă, cântă cântece și comunică între ei în limba engleză. Obiectivele cursului de limba engleză lecții de limba engleză pentru preșcolari sunt de a dezvolta o atitudine pozitivă față de limba engleză oferindu-le un context în care studierea unei limbi străine este un proces stimulant și distractiv. O astfel de ambianță oferă o posibilitate maximală de a ajunge la succes. Un alt obiectiv este de a prezenta activități și materiale care vor permite copiilor să cerceteze teme și noțiuni diferite în timp ce aceștia învață limba engleză. Scopul cursului de limba engleză pentru copii preșcolari este de a oferi o varietate de stiluri de studiere a unei limbi străine printr-o diversitate de activități și materiale incluse. Fiecare copil va găsi ceva să captureze, să rețină și să mențină interesul pentru limba engleză.

Pregătire a copiilor

Cursul de pregătire a copiilor preșcolari este menit spre a încuraja copiii să facă parte din acest proces de învățământ, să dețină un rol activ și să reflecte cunoștințele pe progresul lor. Acest program este în primul rând orientat spre a stabili o bază solidă pe care copiii să continue să construiască și să crească în anii ce urmează. Programul nu presupune o pregătire anterioară sau cunoștințe de limba engleză acumulate în anii precedenți. Totul se învață în decursul acestui curs și doar în timpul lecției, astfel încât copiii să fie liberi pentru alte activități în afara cursului de limba engleză. Vocabularul nou se prezintă în grupe a câte 6-8 cuvinte, folosind carduri de memorie sau activități la tablă.

Limba engleză la nivel introductiv

Cuvintele sunt mereu predate în grupe tematice și practicate prin secvențe de diverse activități și jocuri. limba engleză online Pe parcursul unui modul, copiii vor auzi cuvintele plasate în propoziții scurte: exemple de propoziții afirmative sunt urmate de cele interogative și negative, avansând cunoștinele de limbă engleză în pași treptați. Abilitățile pe care le acumulează copiii preșcolari în timpul cursului de limba engleză la nivel introductiv este de a numi obiecte, a da întrebări și a răspunde la ele, a descrie deferite lucruri, a număra; a urma instrucțiunile date de profesor, așa ca ”Arătați la...”, ”Atingeți...”, ”Ascultați...”, ”Numiți...” și altele. Conținutul tematic reflectează interesele copiilor în anii lor fragezi.

Manuale

Manualul preconizat pentru cursul de limba engleză pentru copiii preșcolari este alcătuit din 8 module care conțin câte 6 lecții fiecare. Aceste lecții sunt bazate pe un ciclu recurent de prezentare, practică și reproducere. Prima lecție conține prezentarea vocabularului nou, de obicei cu ajutorul unei activități cu cardurile de memorie. Copiii sunt rugați să privească, să asculte și să repete. Pe urmă ei aud cuvintele noi într-o melodie ritmică, repetând după eroii manualului și arătând la imaginile corespunzătoare. A doua lecție constă din recapitularea și practicarea cuvintelor învățate la lecția precedentă. La nivelul doi se propune la fel și forma scrisă a cuvintelor. Lecția a treia conține practică și reproducere. Vocabularul adăugător este predat și se folosește împreună cu cuvintele care au fost învățate până la acel moment.

Vorbitori nativi ai limbii engleze

Se folosesc și abțibilduri pentru a consоlida limbajul cheie. Copiii folosesc abțibildurile sub controlul profesorului, urmând instrucțiunile ca parte a activității de înțelegere auditivă. Partea principală a lecției partu este un cântec legat de tema modulului. La al doilea nivel copiii vor avea o activitate pentru practicarea citirii bazată pe recunoașterea cuvintelor. În lecția a cincea se prezintă o istorioară și se audiază un dialog de pe CD. Povestirea conține limbajul cheie al modulului și poate fi folosită pentru o scenetă. Lecția a șasea include o conversație dintre copiii care sunt vorbitori nativi ai limbii engleze. Astfel, acest dialog prezintă un model pentru comunicarea lor. După aceea urmează o activitate creativă în care copiii desenează personalizând cele învățate de până acum. La sfârșitul fiecărui modul profesoara recapitulează materialul și copiii lipesc un abțibild semnalizând reușita lor.