Limba engleză pentru adolescenți

Lecții de limba engleză pentru adolescenți la EnglishClub

Rolul limbii engleze

Adolescenţii acum trăiesc într-o perioadă de mare expansiune tehnologică şi informaţională. Totul se schimbă într-un ritm accelerat iar noi, profesorii, trebuie tot timpul să ţinem pasul cu noile cerinţe. Activităţile de la cursurile de limba engleză Smile English Club te îndeamnă să îţi foloseşti la maximum imaginaţia, să faci asocieri de cuvinte, idei şi concepte, să găseşti soluţii la probleme, să propui idei noi, să inventezi poveşti, să interpretezi roluri şi multe altele. Limba engleză este considerată acum unul dintre obiectele de studiu de baza precum limba natală şi matematica. Viitorul absolvenţilor de liceu poate fi determinat de abilitatea acestora de a folosi limba engleză. Tinerii vor trebui de asemenea să gândească independent şi creativ şi să aibă o viziune proprie asupra lumii.

Obiectivele noastre

Adolescența este subiectul privilegiat și controversat al psihopedagogilor, limba engleza pentru adolescenti generator de opinii și discuții contradictorii. Unii o considera "vârsta ingrată", alții, dimpotrivă, "vârsta de aur". Adolescența este o perioadă importantă a dezvoltării umane, perioada de numeroase și profunde schimbări biologice, fizice, psihice, morale, etc, perioada a dezvoltării, în care dispar trăsaturile copilăriei, cedând locul unor particularități complexe și foarte bogate, unor manifestări psihice individuale specifice. Teenageri sunt indivizi care au deja propriile lor caracteristici și convingeri, le plac sau le displac anumite lucruri. Ei nu sunt copii, ci încă nu sunt adulţi - și noi ca pedagogi la cursuri de limba engleză Smile ţinem cont de specificul acestei vârste complicate și interesante.

Abordare individuală a fiecărui student

La fel, adolescenta se manifestă prin autoreflectare, prin conștiința că existența proprie se deosebește substanțial de a celorlalți oameni, reprezentând o valoare care trebuie prețuită și respectată. Adolescentul încearcă, cu înfrigurare, să se cunoască și să se autoevalueze în raport cu realizările sale și ale altora. Predarea limbii străine studenţilor vârsta cărora este cuprinsă între 13 -17 ani, are mai multe particularităţi și nuanţe minuţioase, pe care se bazează programul de instruire la cursuri de limba engleză Smile. În ceea ce priveşte memoria, se poate spune ca cei trecuţi de vârsta de 13 ani au capacitatea de a înțelege mai uşor şi de a reţine regulile de gramatică. Din acest motiv, repetarea noțiunilor nu trebuie să se facă atât de des ca la cei cu vârste între 6 și 12 ani.

Jocul de rol

Jocul de rol este o metodă populară de a dezvolta vorbirea și interacțiunea în grup. Prin intermediul lui elevul se transpune imaginar în anumite situaţii preluate din viaţa socială, exersează anumite comportamente, ajungând să-şi apropie persoana reală, cognitiv şi afectiv, să pătrundă în gândurile, emoţiile, aspiraţiile, convingerile acesteia. Îşi dezvoltă empatia, contribuie la formarea deprinderilor şi regulilor de colaborare, atitudinilor pozitive faţă de ceilalţi, responsabilităţi, autocontrol şi autoreglarea conduitelor. Dezvoltând cunoașterea limbii engleze, limba engleza chisinau adolescentul devine mai comunicativ și implicat în procesul educativ.

Metodele folosite la lecții

Cu success noi folosim la cursurile de limba engleză Smile metode şi tehnici moderne interactive centrate pe intercomunicare: brainstormingul, discuţia şi dezbaterea, comunicarea eficientă, argumentarea și contraargumentarea. Prezintă ca avantaje: participarea activă a elevilor în realizarea sarcinilor propuse, dezvoltarea competenţelor de comunicare, argumentare şi a autonomiei, consolidarea încrederii în propriile forţe. Metoda stimulează participarea, spontaneitatea, interacţiunile cognitive. La cursuri de limba engleză Smile vorbirea în limba ţintă este prezentă oră de oră. Atât prin citirea enunţurilor, rezolvarea exerciţiilor, răspunderea la întrebări, prin dezbateri sau prezentări de opinii.

Aspectele limbii

Abordăm toate aspectele limbii - vorbire, scriere, citire, traducere - şi ne împrietenim cu gramatica prin jocuri interactive ce dezvoltă abilităţi de învăţare multiple. Nu lipsesc jocurile de vocabular, cuvintele încrucișate și activitățile individuale și în echipă. Încrederea în abilitățile de limba engleză îi poate oferi copilului tău un avantaj la școală, precum și șansa de a profita la maxim de educația, calificarea și oportunitățile care se ivesc, inclusiv în viitoarea carieră. La cursuri Smile adolescenţii au oportunitate unică de a face cunoştință cu invitaţii noștri speciali din Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie, ce le dă o șansă de a folosi cunoştințele din domeniul limbii străine pe practica.

 • calitate
 • eficiență
 • cei mai buni profesori
 • cele mai recente manuale
 • atmosferă plăcută
 • agendă online
 • cuvinte online
 • concursuri
 • premii
 • reduceri
 • achitare în rate

Ambianță plăcută

Cursurile noastre au fost create în jurul modului unic în care elevii acumulează cunoștințe. La noi vor fi învățați de către profesori cu experiență, pasionați de limba engleză și experți în predarea pentru copii. Toate într-un mediu sigur și de încredere. La Smile English Club noi atragem atenție speciala la crearea atmosferei prietenoase și confortabile din punct de vedere psihologic și emoțional pentru adolescenți. Toate activitățile educative și pedagogice sunt realizate în mod distractiv și captivant, cu umor și zâmbete calde ale profesorilor și studenților. Încurajând elevii să discute, să se joace și să interacționeze unii cu alții într-un mod natural și plăcut, îi ajutăm să își exerseze abilitățile de vorbire, ascultare, citire și scriere, fără a le crea impresia că li se predă ceva.

Metoda comunicativă

Mediu de învăţare la Smile club este axat pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare: în fiecare oră, teenagerii sunt încurajaţi să vorbească unii cu ceilalţi în engleză şi să pună în aplicare imediat tot ceea ce au învăţat. Astfel, ei nu vor învăţa doar o limbă străină, ci şi modul specific de a socializa, de a comunica şi de a se comporta. Adolescenții au nevoie de motive pentru a învăța limba engleză. Copiii care sunt in clasele terminale de gimnaziu sau de liceu învață engleză pentru a promova un examen, pentru a merge la facultate limba engleza chisinau online sau pentru un eventual loc de muncă în viitor.

Scopul nostru

Scopul nostru la English Club Smile este de a învăța teenageri sa folosească cunoștințele acumulate pe parcursul anului de învățământ, de a aplica toate bazele teoretice pe practică și de a deveni vorbitori de limba engleză calificați. La noi sunt oameni pasionaţi, pedagogi şi organizatori foarte buni, care ştiu cum să se apropie de fiecare dintre cursanţi şi să-l motiveze pentru a obţine performanţă. Profesorii noştri sunt excelenţi cunoscători de limbă engleză care îşi fac meseria cu dăruire şi bucurie, reuşind să creeze o atmosferă caldă şi prietenoasă. Astfel, fiecare lecţie este o experienţă unică în care tânărul cursant simte că este cel mai important!