Limba engleză pentru copii

Cursuri de limba engleză pentru copii clasa 1-3 de la EnglishClub

Manualul de studii

Cursul de limba engleză pentru copiii în clasele 1-4 constă din doisprezece module, fiecare având câte șase lecții incluse. Toate abilitățile de citire, scriere, audiere și vorbire sunt antrenate regulat, cu ele se lucreză sistematic și limbajul nou este permanent repetat și recapitulat. Fiecare lecție din manual, prevăzută pentru studierea limbii engleze de către copiii de clasele 1-4, este însoțită de una sau două pagini din caietul de lucru, în care se consolidează și se pune în practică informația acumulată pe parcursul lecției.

Caietul de lucru

Exercițiile menite pentru dezvoltarea abilităților de învățare în limba engleză, cât și scrierea ghidată care duce la alcătuirea compunerilor, sunt la fel introduse în acest caiet de lucru pentru copii. engleză pentru copiii Lecțiile de limba engleză pentru copii la cursurile de limba engleză în Chișinău Smile presupun verificarea cunoștințelor într-un mod relaxant și prietenos, fără aprecierea cu note stresante. După fiecare al doilea modul se prevede un test de cunoștințe care consolidează cele învățate de până acum. Profesorul explică minuțios însărcinările și ghidează copiii pe parcursul lecției. În timpul orelor de limba engleză pentru copiii în clasele 1-4 se propun fișe adăugătoare cu exerciții de recapitulare a materialului trecut.

Vocabularul

Cu scopul de a învăța limba engleză de către elevii claselor primare, se dezvoltă capacitatea de a audia un pasaj scurt, a-l înțelege și apoi de a reproduce conversația în perechi sau în grup. Audierea are loc în două etape. Vocabularul nou se prezintă cu ajutorul înregistrărilor audio. Copiii sunt încurajați să asculte și să urmărească în manuale. Se pune accent pe audierea integrală a materialului cu care se va lucra mai târziu și doar după perceperea secvenței auditive, se trece la citirea individuală sau în cor.

Audierea

Audierea este de asemenea văzută ca o abilitate. Aceste exerciții de audiere încurajează copiii să deducă, vizualizeze, să unească sunetele cu imagini, să asculte extensiv și intensiv pentru a dezvolta abilitățile copiilor de audiere în limba engleză. Cântecele și poeziile din manualul de studiere al limbii engleze pentru copiii în clasele 1-4, sunt împărțite în mai multe părți, astfel încât grupuri de copii să dețină anumite roluri, strofe sau linii pe care să le cânte și să asculte unul pe altul. Pe parcursul cursului de limba engleză pentru elevii claselor 1-4 la English Club Smile, copiii antrenează citirea ca o deprindere esențială în practicarea unei limbi străine.

Citirea

Citirea se efectuează pe două nivele în manual. Copiii învață să citească cuvinte simple și propoziții scurte pe parcursul prezentării vocabularului nou. Aceasta se efectuează cu ajutorul audierii a unei înregistrări, citirii în minte și cu voce tare. În timpul lecțiilor de limba engleză, copiii învață să citească și să pronunțe corect cuvintele în timp ce aceastea sunt prezentate. Citirea este la fel tratată ca o abilitate. Citirea la nivel de propoziție și frază este încurajată în texte scurte. Copiilor li se oferă câteva întrebări simple de înțelegere și ei sunt încurajați să practice astfel de aptitudini ca citirea rapidă a unui text pentru comprehensiunea esențialului și studierea detaliată pentru aflarea informației necesare.

Vorbirea

La fel ca în activitățile de audiere și citire, copiii sunt așteptați să vorbească ca parte a prezentării și practicii limbajului nou. limba engleza chisinau Cu toate că aceste activități de comunicare pot fi mereu ghidate de către profesor, este o idee bună de a include lucrul în perechi ca o parte din rutina lecției. Exercițiile care includ întrebări și răspunsuri sunt posibilități deosebite de a practica vorbirea orală în perechi sau în grupuri mici. Dialogurile funcționale de asemenea încurajează fluența în vorbire, în care copiii sunt motivați să folosească limba engleză cu un scop și li se oferă șansa să învețe expresii folositoare în limba engleză. Cu scopul însușirii frazelor noi, copiii practică dialogurile în perechi sau în grupuri mici. La fel, elevii sunt încurajați să prezinte dialogurile în fața clasei, să recite poezii, să joace pe roluri o scenetă sau să povestească o istorioară. O altă abilitate pe care o practică copiii în clasele 1-4 care învață limba engleză ca o limbă străină la English Club Smile, este scrisul.

Cursurile de engleză Smile English Club vă oferă:

 • calitate
 • eficiență
 • cei mai buni profesori
 • cele mai recente manuale
 • atmosferă plăcută
 • agendă online
 • cuvinte online
 • concursuri
 • premii
 • reduceri
 • achitare în rate

Studierea ghidată

Manualul de studii la cursuri de limba engleză Smile este însoțit de un caiet special la limba engleză în care copiii dezvoltă capacitățile de scriere corectă și fără greșeli. Aceasta se petrece sub controlul profesorului, care explică însărcinările, îndrumă rapid copiii în exercițiile propuse pentru a fi efectuate la nivelul cel mai înalt. Caietul de lucru, care se folosește în timpul lecțiilor de limba engleză, este menit pentru a consolida cele învățate de pînă acum și de a crește încrederea în sine a copilului. Aceste însărcinări sunt prevăzute pentru a recapitula şi consolida cunoştinţele de limbă engleză dobândite de către copii pe parcursul studiului. De asemenea, sunt încurajate abilităţile de învăţare așa cum este cunoaşterea alfabetului sau categorisirea cuvintelor.

Scrierea

În caietul de lucru sunt propuse exerciţii de scriere în limba engleză, pentru a pregăti elevii să redacteze compuneri și esee. limba engleză Fiecare a doua unitate din caiet cuprinde un test corespunzător capitolelor recapitulative din manual. Toate exercițiile sunt preconizate pentru lucrul în clasă, pentru ca copiii să fie ghidați de către profesor și însărcinările să fie efectuate cît mai corect. Lecțiile de limba engleză pentru copiii claselor 1-4 se petrec într-o ambianță plăcută și relaxantă. Elevii sunt încurajați să citească, să scrie, să audieze și să comunice în limba engleză sub îndrumarea profesorului pe tot parcursul orelor.

Premii

Perseverența și reușita copiilor se remunerează prin diverse premii, ceea ce prezintă un stimul adăugător în avansarea lor. Metoda comunicativă este la baza programului pentru copiii ce învață limba engleză în clasele primare. Se pune accent pe lucrul în perechi și în grup, care dezvoltă deprinderile de a conversa într-o limbă străină. Se practică conversații pe diferite teme așa cum este descrierea unei zile obișnuite, a evenimentelor în desfășurare, a planurilor pe viitor și a acțiunilor din trecut. La fel, sunt incluse astfel de subiecte ca profesiile, timpul liber, aspectul fizic, copilăria, preferințele, temerile, regulile de siguranță, timpul de afară, mâncarea, școala, casa și sportul.